Europa. Best belangrijk.
Thema overzicht. Agenda pagina. Menubutton naar de Infodesk pagina. Interactief EuroPanel. Over deze site.
Home  Thema's Nederland in Europa
Nederland in Europa

Handhaving eigen wetgeving
We hóeven het in Europa niet over alles eens te zijn. Hoe de EU-landen bijvoorbeeld denken over euthanasie, abortus of het homohuwelijk is hun eigen zaak. Zolang ze maar wel aan democratische principes voldoen en de mensenrechten respecteren: dat zijn Europese waarden die wel iedereen deelt. De nieuwe lidstaten moesten bijvoorbeeld discriminerende wetgeving ten aanzien van homoseksuelen afschaffen voordat ze lid konden worden. Voor de rest geldt: Europees als het nodig is, Nederlands als het kan. Deze afspraak ligt aan de basis van de Europese Unie. Europa treedt op als er Europese oplossingen nodig zijn. Milieuvervuiling kent bijvoorbeeld geen grenzen en moet dus Europees geregeld worden. Bij het homohuwelijk is minder duidelijk waarom dat voor heel Europa moet gelden. Dat moeten de lidstaten zelf oplossen.

Europabrede erkenning homohuwelijk?
Nederland loopt voorop met het homohuwelijk, samen met België. De andere lidstaten van de EU erkennen het huwelijk tussen twee mannen of vrouwen niet. Een verhuizing naar een ander EU-land kan daarom voor een homopaar problemen opleveren. Een homo-echtgenoot had tot voor kort niet automatisch het recht om bij zijn man in Milaan te gaan wonen. Dat is veranderd doordat het Europees parlement in 2003 heeft gestemd voor de wederzijdse erkenning van relatievormen. Dat betekent dat een land als Italië verblijfsrecht moet geven aan de geregistreerde partner van een Nederlander die in Milaan komt werken. Intussen kunnen in verschillende EU-landen twee mannen of vrouwen hun partnerschap officieel laten registreren.

De kwestie van het homohuwelijk ligt echter nog altijd gevoelig, vooral in landen als Italië waar de katholieke kerk een grote invloed heeft. Wel heeft het Europees Parlement de wens uitgesproken dat homo's en lesbiennes in alle lidstaten van de EU zouden moeten kunnen trouwen. Ook zouden homoseksuelen kinderen moeten kunnen adopteren. Het standpunt van het Europees Parlement heeft geen juridische waarde, maar is een signaal. Uiteindelijk zullen de lidstaten zelf bepalen, of ze het homohuwelijk in gaan voeren.

In stand houden van cultuur
De EU verplicht de lidstaten niet tot harmonisatie van hun culturele beleid. Dat wil zeggen dat de lidstaten zelf hun cultuurbeleid kunnen invullen. Wel probeert de EU burgers op grotere schaal te betrekken bij de ontwikkeling van de Europese culturen. Daarom voert de EU sinds 1993 acties op cultureel gebied uit. Zo is er bijvoorbeeld elk jaar een 'culturele hoofdstad van Europa'.

Ook het gemeenschappelijk cultureel erfgoed moet goed beschermd worden. Dat is van Europees belang. De kennis over cultuur en geschiedenis van Europese volkeren moet verbeterd worden. Daarbij hoort de stimulering van culturele uitwisselingen.
Meer weten:
Waar is het water in Europa schoon? Zwemlocaties in de hele EU. Verslag van de Europese Commissie met uitgebreide lijsten en kaarten.
Via de website van de Blauwe Vlag kunt u opzoeken welk strand in Europa een Blauwe Vlag heeft
Alles over zwemwater in Nederland op het de website van het ministerie van VROM
Illustratie

Wat vindt het Europanel?

"Vroeger zwom ik veel in het kanaal. Dat is jarenlang erg vervuild geweest. Het afval van de fabrieken stroomde zo de Dollard in. Tegenwoordig is het water een heel stuk schoner. Door strengere regels is dat echt veel beter geworden."
Geert Kruize, Boer

"Daar denk ik niet over. Ik denk sowieso niet over zwemmen."
Adrie Villanueva, Lerares Engels

"Rivieren?? Geef mij maar de zee"
Barbara van Bakel, Zelfstandig adviseur

"Het water moet in ieder geval zo schoon zijn dat je erin kunt zwemmen."
Koen Beelen, Projectmanager

Het Europanel

In de media

Bekijk de TV-commercial: Commercial 1 (mpeg video)
Commercial 2 (mpeg video)

Beluister de Radio-spot: Masterstudie (mp3)
De rijn (mp3)