Europa. Best belangrijk.
Thema overzicht. Agenda pagina. Menubutton naar de Infodesk pagina. Interactief EuroPanel. Over deze site.
Home  Thema's Een veilig Europa
Een veilig Europa

Vrede in Europa
Er is veel veranderd in Europa na de Tweede Wereldoorlog. De internationale samenwerking heeft ervoor gezorgd dat een oorlog niet meer voor is gekomen. Daarom hebben militaire operaties steeds meer als doel het bewaren van vrede. Ook helpen militairen steeds vaker bij de opbouw van een land dat is verwoest door een oorlog. Het defensiebeleid in Europa is daarom toe aan vernieuwing.

De NAVO zorgt voor de daadwerkelijke militaire verdediging van Europa. Daarom kan Europa zijn militairen inzetten bij operaties die de vrede moeten bewaken. Deze EU-militairen nemen de taken van de VN-missie in Bosnië over. In 2007 beschikt de EU over een permanente snelle reactiemacht. Binnen vijf dagen moet deze kunnen klaarstaan om in te grijpen. In 2010 zou de EU de troepenmacht verder willen uitbreiden.

Terrorismebestrijding
Terrorisme gaat ons allemaal aan. Denk maar aan de aanslagen vorig jaar in Madrid. Dat had ook hier in Nederland kunnen gebeuren. Daarom heeft de EU de internationale samenwerking tussen de lidstaten sterk verbeterd. Het is hierbij van belang dat politie, veiligheidsdiensten en justitie nauw samenwerken. Er zijn hierdoor diverse aanslagen voorkomen en arrestaties verricht. Ook is bijvoorbeeld de organisatie ETA in Spanje ernstig verzwakt omdat Frankrijk en Spanje nu samenwerken.

Er is een aantal concrete afspraken gemaakt. Er wordt meer capaciteit beschikbaar gesteld om terroristen te vervolgen en hun toegang tot financiële middelen wordt belemmerd. De uitwisseling van informatie wordt vergemakkelijkt. Transporten worden extra beveiligd en grenscontroles worden doeltreffender. Ook probeert de EU de rekrutering van eventuele toekomstige terroristen vroegtijdig te signaleren. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom worden derde landen, waar de dreiging van terreur makkelijker ontstaat, ertoe gebracht zich te mengen in de bestrijding van terrorisme.

Europees arrestatiebevel
Na de aanslagen van ‘11 september’ is de Europese politiesamenwerking nog verder toegenomen. Het Europees arrestatiebevel heeft al geleid tot vele directe uitleveringen. Als de Nederlandse recherche voorheen een verdachte had opgespoord in Frankrijk, moesten ze eerst een uitleveringsverzoek indienen. Het risico bestond dat de verdachte de dans ontspringt terwijl Franse en Nederlandse politiemensen bezig waren met het papierwerk. Maar nu kan de Franse politie hem op basis van een Nederlands arrestatiebevel oppakken.

Misdaad kent geen grenzen. Misdadigers weten als geen ander hoe belangrijk internationale samenwerking is. Europa kan dan niet achterblijven. Er wordt daarom binnen Europa steeds meer samengewerkt op het gebied van justitie en veiligheid.
Iedereen kent de scène uit de wildwestfilms: de bankovervaller vlucht de grens over en de sheriff heeft het nakijken. In Europa is dat sinds kort niet meer mogelijk. Diverse EU-landen hebben afspraken gemaakt over grensoverschrijdende achtervolgingen. Een Nederlandse politiewagen kan een misdadiger tot in Duitsland achtervolgen. En andersom ook. Dit zijn de zogenaamde Euregio’s. Binnen zo’n regio overleggen gemeenten en provincies aan beide zijden van de grens over allerlei zaken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.

Gezamenlijke aanpak verkeersboetes
Mensensmokkel, drugshandel, terrorisme: het zijn grensoverschrijdende problemen die om een grensoverschrijdende oplossing vragen. Maar als het om veiligheid gaat, gaat het niet alleen om deze spectaculaire voorbeelden. Want in de EU is het niet meer mogelijk om een verkeersboete te ontlopen. Een Duitser die in Nederland geflitst wordt, vindt de bon na de vakantie keurig op de deurmat.
 
Gezamenlijke fraudebestrijding
Fraude is lastig te bestrijden en komt helaas steeds vaker voor. De Europese Unie heeft daarom een speciaal bureau opgericht om fraude tegen te gaan. Dit bureau heeft de bevoegdheid om in alle lidstaten onafhankelijk onderzoek te doen naar fraude. De meeste fraude wordt met landbouwsubsidies gepleegd. Ook wordt geld van de Europese Unie vaak verkeerd besteed. Het bureau werkt nauw samen de Europese politiedienst, Europol.
Meer weten:
Over politiesamenwerking in Europa (NCIPS)
Over politiesamenwerking in Europa (www.politie.nl)
‘Keizer in lompen’, een journalistieke speurtocht naar de samenwerking van politiediensten in de Europese Unie
Illustratie

Wat vindt het Europanel?

"Dat vind ik een goede zaak. Het zou alleen nog veel efficiënter mogen."
Adrie Villanueva, Lerares Engels

"Volgens mij zijn daar goede internationale afspraken voor nodig. Dat is erg goed en belangrijk. Wel vind ik dat de politie per land erg verschilt. "
Maarten Weijburg, Student

"Uitstekend die samenwerking. Criminaliteit stopt immers ook niet bij de grens."
Tonny Wolberink, Account manager

"Internationale politiesamenwerking moet nog veel meer vorm krijgen om juist de georganiseerde misdaad goed te kunnen bestrijden."
Koen Beelen, Projectmanager

Het Europanel

In de media

Bekijk de TV-commercial: Commercial 1 (mpeg video)
Commercial 2 (mpeg video)

Beluister de Radio-spot: Masterstudie (mp3)
De rijn (mp3)