Europa. Best belangrijk.
Thema overzicht. Agenda pagina. Menubutton naar de Infodesk pagina. Interactief EuroPanel. Over deze site.
Home  Thema's Gezondheid!
Gezondheid!

Ziektes voorkomen
Alhoewel het met de gezondheidstoestand van de Europeanen over het algemeen
goed is gesteld, is het nog steeds zo dat éénvijfde van de mensen voor het 65ste levensjaar overlijdt. De belangrijkste oorzaken van voortijdige sterfte zijn: hartziekten, beroertes, kanker en ongelukken. De laatste jaren heeft de EU ook te maken gehad met nieuwe gevaren voor de volksgezondheid zoals BSE en Sars.

Het verschil in gezondheidstoestand tussen de sociale klassen is nog steeds te groot en door de vergrijzing van de bevolking is er een toename aan ziektes zoals Alzheimer.

De Europese Unie wil de gezondheid van de inwoners bevorderen. Daarom wordt er veel aandacht geschonken aan informatie over een gezonde leefwijze. Zo zijn er campagnes ter voorkoming van AIDS en campagnes die drugs- en alcoholverslaving aanpakken. Ook gezondheid op het werk, kanker en overdraagbare ziekten zijn belangrijke speerpunten in het Europese gezondheidsprogramma. Een voorbeeld hiervan is het "Europa tegen kanker"-programma. In het kader hiervan worden onder meer de maatregelen tegen tabaksproducten genomen, zoals het rookverbod in openbare ruimten.

Samenwerking tussen de lidstaten is noodzakelijk om elkaars diensten te kunnen aanvullen. Vooral bij grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid, zoals virusziekten, is dit belangrijk.

Gelijke kansen voor invaliden
Ondanks de vooruitgang die laatste jaren in Europa is geboekt, worden invaliden vandaag de dag nog steeds geconfronteerd met beperkte 'gelijke' kansen. 97 procent van de mensen die mee heeft gedaan aan het onderzoek van de Eurobarometer vindt dat er meer gedaan moet worden aan de integratie van mindervalide mensen. Daarom maakt Europa regels tegen discriminatie van mindervalide mensen.

Veilig voedsel
Veel voedselschandalen uit het verleden hadden te maken met besmette diervoeders. Daarom is de verouderde levensmiddelenwet uit 2002 flink bijgeschaafd.
Vanaf 1 januari 2005 moeten alle levensmiddelen en ingrediënten door de hele voedselketen, "van boer tot bord", traceerbaar zijn. In het kort betekent dit dat de herkomst van het product bekend moet zijn. De consumenten moeten weer meer vertrouwen krijgen in het stukje vlees of groente wat ze voorgeschoteld krijgen.

De EU-regels voor etikettering worden constant bijgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat consumenten in de toekomst ook beter in staat zullen zijn om ingrediënten waarvoor zij allergisch zijn te identificeren.

Elke lidstaat moet de Europese Commissie inlichten wanneer levensmiddelen mogelijk onveilig zijn. Consumenten kunnen namelijk blootgesteld worden aan bacteriën zoals salmonella.

Elke lidstaat beschikt over een systeem voor snelle waarschuwing. De Europese Commissie kan zonder de EU-regeringen erover in te lichten overgaan tot actie. Op deze manier kunnen onveilige levensmiddelen op tijd uit de schappen worden gehaald.
Illustratie
themas
Een veilig Europa
Studie en werk
Landbouw en milieu
Reizen in Europa
Een rechtvaardig Europa
Gezondheid!
Nederland in Europa
radio commercials
Ziektes voorkomen


Gelijke kansen voor invaliden


Veilig voedsel