Europa. Best belangrijk.
Thema overzicht. Agenda pagina. Menubutton naar de Infodesk pagina. Interactief EuroPanel. Over deze site.
Home Europanel
Europanel
Europa is op verschillende gebieden, op verschillende momenten, voor iedereen belangrijk.

De deelnemers aan ons Europanel vertellen hoe Europese onderwerpen hen persoonlijk raken.


Tonny Wolberink over...

Europabrede erkenning homohuwelijk
Ik heb me er niet erg in verdiept maar vind dat iedereen de kans moet krijgen te huwen met wie hij of zij wil.

Europees arrestatiebevel
Uitstekend die samenwerking. Criminaliteit stopt immers ook niet bij de grens.

Gelijke economische kansen
Kansen zijn er zeker. Barrières door verschillende wetten zullen echter wel zo spoedig moeten worden weggewerkt.

Foto van Tonny Wolberink
Panelleden
Geert Kruize Adrie Villanueva Barbara van Bakel Koen Beelen Maarten Weijburg Tonny Wolberink Cathelijne Oost Carlo Cirino Carla Velderman Maayke Stobbe                        
Tonny Wolberink
Naam: Tonny Wolberink Burgerlijke status: Gehuwd
Leeftijd: 42 jaar Kinderen: 2 dochters
Thuis: Overijsel Opleiding: VWO
Beroep: Account manager Hobbies: Squashen, concert bezoek, reizen
 
Over Europa

‘Ik werk als account manager bij een internationaal transportbedrijf. Vrijwel iedere week reis ik door Europa. Ik word dagelijks geconfronteerd met de al dan niet aanwezige grenzen en bijbehorende wetten en regelgeving.’ Tonny Wolberink ziet veel in verdere Europese samenwerking. ‘Ik denk dat we veel kunnen winnen door de bureaucratie te verminderen en en de verschillen in wetgeving op te heffen. Wetten op materieel en technisch gebied die afwijken van de Europese wetgeving zouden moeten worden afgeschaft. Op sociaal gebied ligt dat anders. Daar moeten landen hun eigen verantwoordelijk kunnen nemen.

Wolberink is zeer positief over de toetreding van nieuwe lidstaten. ‘De globalisering is niet te stoppen. Een groter en dus sterker Europa kan de strijd aan met de Verenigde Staten en China. Ik zie het ook als een zeer grote uitdaging om onze West-Europese normen en waarden als basisprincipes te gebruiken bij de verdere integratie van de nieuwkomers in de EU.’

In de basis zijn een heleboel landen gelijkwaardig. Cultuurverschillen zijn meestal terug te voeren op historische ontwikkelingen uit het verleden. Daar komen ook de oude grenzen vandaan. ‘Die grenzen hebben op mij nooit zo’n indruk gemaakt. Ik voel me een Europeaan, nee, een wereldburger.’