Europa. Best belangrijk.
Thema overzicht. Agenda pagina. Menubutton naar de Infodesk pagina. Interactief EuroPanel. Over deze site.
Home Europanel
Europanel
Europa is op verschillende gebieden, op verschillende momenten, voor iedereen belangrijk.

De deelnemers aan ons Europanel vertellen hoe Europese onderwerpen hen persoonlijk raken.


Carla Velderman over...

Europabrede erkenning homohuwelijk
Het zou prettig zijn als de erkenning van het homohuwelijk en de daaraan gekoppelde rechten voor homoparen op Europees niveau wordt aangepakt. Nederland kan daarbij een rol vervullen door een botsing over dit onderwerp niet uit de weg te gaan.

Europees kenniscentrum
Sta ik positief tegenover. Het is goed om de machten te bundelen. Met meerdere knappe koppen bij elkaar, kom je nu eenmaal verder.

Europees studenten uitwisselingsprogramma
Ik kan tegenwoordig makkelijker dan vroeger het advies geven om in het buitenland te gaan studeren. Dat komt omdat het eindniveau van de opleidingen in alle Europese lidstaten hetzelfde wordt.

Gezamenlijke fraudebestrijding
Op zich ben ik voor een gezamenlijke bestrijding van fraude, maar ik kan absoluut niet overzien of de oprichting van het European Anti-fraud Office (OLAF) wel de juiste manier van aanpak is. Het lijkt me dat je het probleem naar een ander niveau verplaatst. Wat je natuurlijk wilt, is een mentaliteitsverandering en of je dat met een dergelijke aanpak bewerkstelligt, betwijfel ik.

Handhaving eigen wetgeving
Als in Nederland bepaalde wetgeving geldt, terwijl andere Europese landen tegen zijn, dan vind ik toch dat er fors gestreden moet worden om die wet niet prijs te geven.

Veilig voedsel
De Europese regelgeving voor de voedselveiligheid vind ik prima. Als je eenmaal weet dat het met een product goed zit, dan geeft dat toch een veiliger gevoel. Voor de rest kijk ik eigenlijk nauwelijks op de etiketten van voedsel, maar dat komt omdat ik nooit met mijn bril op boodschappen doe.

Ziektes voorkomen
Een Europees gezondheidsprogramma vind ik buitengewoon zinvol, zolang dat betekent dat er ook meer geld vrijkomt voor onderzoek. Als het gezondheidsprogramma alleen bestaat uit voorlichtingscampagnes dan is mijn mening genuanceerder. Ik denk dat campagnes meer effect hebben als de voorlichting op nationaal niveau wordt aangepakt.

Foto van Carla Velderman
Panelleden
Geert Kruize Adrie Villanueva Barbara van Bakel Koen Beelen Maarten Weijburg Tonny Wolberink Cathelijne Oost Carlo Cirino Carla Velderman Maayke Stobbe                        
Carla Velderman
Naam: Carla Velderman Burgerlijke status: Ongehuwd samenwonend
Leeftijd: 56 jaar Kinderen: -
Thuis: Amsterdam Opleiding: HBO
Beroep: Loopbaanadviseur Hobbies: Muziek, Gezelligheid
 
Over Europa

Carla Velderman heeft in haar functie als loopbaanadviseur te maken met een rijke schakering aan wensen en mogelijkheden. Een goede reden om met Carla Velderman te praten over Europa, en vooral over de interne Europese markt.

Ik ken in mijn directe omgeving mensen, die zonder probleem stage in het buitenland hebben gelopen. In studentenhuizen ontstaan dus situaties, waarin mensen vanuit verschillende Europese culturen dezelfde opleiding volgen. Dat vind ik een heel positieve ontwikkeling van Europa. Mensen leren op die manier andere dingen dan de opleidingsspecifieke vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld dat je een probleem ook op een andere manier kunt aanpakken.
Het bedrijfsleven is daar al verder in. Daar heeft men die draai eerder gemaakt. Veel bijscholingen voor werknemers zijn inmiddels Europees of zelfs internationaal, omdat de bedrijven op bijscholingsgebied onderling samenwerken. Dus ook in het bedrijfsleven zien mensen dat een probleem vanuit een andere cultuur, op een andere manier opgelost kan worden.

Ook de Europese richtlijnen voor openbare aanbestedingen vind ik positief. De interne markt is groter geworden en er is ook meer concurrentie. Dat heeft geleid tot een mentaliteitsverandering bij het bedrijfsleven. Want meer concurrentie betekent dat bedrijven op de kwaliteit moeten gaan zitten. Dat is toch heel anders dan een aantal jaren geleden. Toen heerste er meer een mentaliteit, waarbij het Nederlandse bedrijfsleven zich veilig waande op het pluche.
Met de Europese richtlijnen kan dat niet meer. Als bedrijf word je nu gedwongen om de lijnen die er zijn open te houden.

Natuurlijk heb ik ook twijfels over Europa. Europa is wel erg groot aan het worden. Ik vraag me wel eens af of Europa beheersbaar is. Dat blijft natuurlijk altijd een gok en daarom vind ik het reflecteren op Europa buitengewoon nuttig en noodzakelijk.

Carla: 23 mei 2005 ©